Vår vardag skapar obalanser i våra strukturer i kroppen, vilket ger oss mindre bra förutsättningar att fungera optimalt. Hållningen kan bli hängig och spänningar och svagheter uppstår. Denna undersökning ger dig svar på vad just du behöver arbeta med för att skapa förutsättningar att slippa smärta, förbättra dig rent prestationsmässigt och ta dig mot en ansträngningslös god hållning.

Det här passar alltså dig som vill:

  • Minska smärta
  • Bli starkare, rörligare och mer funktionell
  • Prestera bättre vid din träning/idrott
  • Förbättra din ”arbets-ekonomi” vid träning

Vi börjar med en kroppsavläsning enligt AMS (Aspera Movement System) från fötterna och vandrar uppåt. Ett antal tester i rörelse kompletterar avläsningen för att öka kunskapen om vad just du har för kropps- och rörelsemönster. Utifrån fynden skapar vi ett rörelseprogram  (3PM) som hjälper dig till ett ”optimalare kroppsmönster”.

En kroppsavläsning tar ca 45 minuter och kostar 650 kr.