Det här är basen i vår verksamhet, hjärtat. Här bygger du från grunden en rörlig, stabil och funktionell kropp. Du utövar övningar som utmanar alla dina strukturer i kroppen och ibland även din koordination.

Kurs om 8 veckor. Läs mer om vårt schema och när du kan träna Dynamic Movement här.

Klasserna pågår under 45 minuter. Under pandemin utövar vi våra fysiska grupper utomhus.

Nyhet! Våren 2021 har du möjlighet att praktisera Dynamic Movement Online.

För mer information, kontakta torbjorn@mybility.se